Werkt u aan een bouwwerk op of in de buurt van een dijk? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig. Wij beoordelen welk effect het bouwwerk heeft op het functioneren van de dijk. En op het (toekomstige) onderhoud aan de dijk.

Voorwaarden vrijstelling

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden én aan de voorwaarden voor verhardingstoename in de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan heeft u geen vergunning nodig en hoeft u ook geen melding te doen.

  • De bebouwing wordt aangebracht binnen beschermingszone B van een dijk of geheel buiten de beschermingszones van een dijk. Zie voor de beschermingszones de legger waterkeringen.
  • De bebouwing of verharding bedraagt binnen één of meer aaneengesloten bouwplannen minder dan 800 m².

Vergunningchecker

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft?

Doe de vergunningcheck(externe link)

Voorwaarden vergunning

Werkt u binnen beschermingszone A of de kernzone van een dijk? Of bebouwt of verhardt u meer dan 800 m²? Dan heeft u een vergunning nodig.

Informeer eerst ons cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282. Wij nemen dan contact met u op. U weet dan wat er mogelijk is voordat u de vergunning aanvraagt.

Bouwen op of bij een dijk

  • De voorwaarden voor bouwwerken op of bij dijken staan in hoofdstuk 2.1 van de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links.
  • Voor bouwwerken bij bebouwde en onbebouwde dijken gelden verschillende voorwaarden. Het maakt ook verschil of u bouwt bij een dijk in de polder of in een duin in de kuststrook. Zie de Toetsingscriteria watervergunning harde waterkering en de Toetsingscriteria watervergunning duinwaterkering. Deze vindt u in de Beleidsregels watervergunningen, op pagina 9 t/m 13.
  • U heeft ook een vergunning nodig voor het bouwen van een kelder of souterrain. Dat geldt ook voor het verwijderen of verlagen van een fundering binnen de kernzone of beschermingszone A van een dijk.
  • Bij het aanbrengen van een grondophoging op de dijk, bijvoorbeeld voor een weg of uitrit, gelden de voorwaarden uit paragraaf 2.3 van de Beleidsregels watervergunningen.
  • Bij nieuwbouw of aanbouw neemt de verharding toe. U mag tot 800 m2 nieuwe verharding aanbrengen. Het aanbrengen van meer dan 800 m2 verharding moet u compenseren. Bijvoorbeeld door een sloot te graven of te verbreden. Hiervoor heeft u een aparte vergunning nodig. Zie de pagina Verharding aanbrengen.

Stuur bij de vergunningsaanvraag een overzichtstekening mee van:

  • het (nieuwe) bouwwerk;
  • indien van toepassing: hoe de constructie wordt gefundeerd (palenplan).

Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de aard van de constructie kan aanvullende informatie nodig zijn. In dat geval nemen wij contact met u op.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Voor het behandelen van een vergunningsaanvraag brengen wij leges (kosten) in rekening. Voor het oprichten, wijzigen of verwijderen van een bouwwerk op, in, onder of boven een dijk gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen vergunningsaanvragen binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Ik wil een bouwwerk verwijderen, aanleggen of aanpassen naast of op een dijk. Wat moet ik regelen?

Voor het bouwen binnen de kernzone of beschermingszone A van een dijk heeft u een vergunning nodig. Is er sprake van meer dan 800 m² aan verhardingstoename? Geef dan ook aan waar u het hemelwater in de bodem laat wegzakken of waar u een nieuwe sloot kunt graven. Wij hebben ook informatie nodig over de constructie en hoe deze wordt gefundeerd (palenplan).

Mag ik een woning met kelderconstructie bouwen in de dijk? En wat moet ik hiervoor doen?  

Om dit te kunnen beoordelen hebben wij meer informatie nodig over de afmetingen van de kelder. Wij adviseren u het plan eerst voor te leggen aan het cluster Vergunningen. Dit kan via het contactformulier. Voor het bouwen van een kelder in de waterkering heeft u een vergunning nodig.

Het maken van een kelder in een dijk is niet zonder risico. De kelder mag de dijk niet verzwakken. We kijken daarom naar het beoordelingsprofiel van de dijk. Dat is het minimale profiel dat de dijk nodig heeft om water tegen te kunnen houden. Doorkruist de kelder dit beoordelingsprofiel? Dan moet u een vervangende waterkering plaatsen. In de meeste gevallen is dit een stalen damwand. Zoek ook uit of er grondwater moet worden onttrokken om de kelder te kunnen plaatsen. Als dat zo is, dan moet u een bemalingsrapport aanleveren waarin onderzocht wordt of de grondwateronttrekking de dijk niet verzwakt.

Heeft deze informatie u geholpen?