Samen met de Hogeschool iPabo Alkmaar hebben we een lesmodule ontwikkeld voor pabostudenten en basisschoolleerkrachten. In de module zit een kant-en-klare les voor groep 5 t/m 8, waarin het werk van het hoogheemraadschap wordt uitgelegd. De les voldoet aan de kerndoelen en is bruikbaar als aanvulling of vervanging van een methodeles.

In deze Digibordles kan de leerkracht zelf de volgorde bepalen door te klikken op prikkelende vragen. Een voice-over geeft uitleg. Met de opgedane nieuwe kennis maken leerlingen in een werkboek de opdrachten, waarbij belangrijke begrippen worden toegepast. Facultatief is een Werkles, waarbij de leerlingen via onderzoekend leren hun kennis verdiepen. De Waterverkenning bestaat uit een ideeënboekje voor activiteiten in de eigen omgeving rondom het thema.  

De Digibordles is helaas te zwaar (34MB) voor deze website. U kunt de les en het antwoordenboek opvragen bij mevrouw M. Leenders via 072 - 582 8282.