Een toegangsdam is een smal stuk grond in het water dat wordt gebruikt om een ander perceel te bereiken. Zo'n dam is voorzien van een duiker: een buis die sloten met elkaar verbindt. Als de duiker groot genoeg is kan het water zonder belemmeringen blijven doorstromen.

Een peilscheidingsdam zonder duiker wordt gebruikt om twee peilgebieden van elkaar te scheiden. Ieder peilgebied heeft een vastgestelde waterhoogte. Tussen peilgebieden kan de waterhoogte in de sloot verschillen. Deze sloten mogen niet met elkaar worden verbonden.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Wilt u een dam met of zonder duiker plaatsen, verplaatsen, vervangen of verwijderen? Dan heeft u een vergunning nodig. U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de Beleidsregels watervergunningen 2017 (zie de pagina Downloads en links).

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor een dam

  • Door het plaatsen van een dam wordt water gedempt. Deze demping moet volledig worden gecompenseerd. Dat doet u door het graven of verbreden van water. Heeft de demping een kleinere oppervlakte dan 30 m²? Dan kunt u gebruik maken van het dempingsrecht. U betaalt dan per m² die u dempt een vastgesteld bedrag. Wij gebruiken dit geld om ergens anders in het gebied water te graven. Bespreek de mogelijkheden altijd eerst met het cluster Vergunningen, via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.
  • Tussen een dam en een ander kunstwerk (dam, stuw, gemaal etc.) zit een afstand van minimaal 5 meter.
  • Bevindt de dam zich langs een weg van het hoogheemraadschap? Dan heeft u ook een vergunning nodig voor een uitrit.
  • U heeft meestal ook toestemming nodig van de gemeente. Bespreek uw plan daarom ook met de gemeente.

Voorwaarden voor een toegangsdam

  • We staan maximaal één toegangsdam per perceel toe. Wilt u er meer? Neem dan contact met ons op, via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Algemene voorwaarden voor een duiker

  • Het hoogheemraadschap bepaalt de vorm en de minimale afmetingen van de duiker. De binnenkant van de duiker krijgt een minimale diameter van 50 cm. Onder en langs wegen en fietspaden geldt een minimale diameter van 60 cm. Langs bebouwing geldt een minimale diameter van 80 cm.
  • De duiker heeft een maximale lengte van 15 meter. Wilt u een grotere duiker plaatsen? Neem dan contact met ons op, via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.
  • Als in een sloot vaarverkeer plaatsvindt, dan staan we alleen een brug of een doorvaarbare duiker toe. Het hoogheemraadschap bepaalt de hoogte, breedte en diepte van de brug of doorvaarbare duiker.

Voorwaarden voor een peilscheidingsdam

  • Een peilscheidingsdam heeft een minimale lengte van 5 meter. Is het verschil van de waterstand van twee wateren groter dan 0,50 meter? Dan is per 0,10 meter extra verschil in waterstand, 1 meter extra lengte van de dam vereist.
  • De bovenzijde van een peilscheidingsdam wordt op dezelfde hoogte of hoger aangelegd dan het naastgelegen perceel.

Eisen materiaal

U moet het maken van een dam met duiker melden(externe link) op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Dit besluit is bedoeld om vervuiling van het water en de waterbodem te voorkomen. U kunt dus niet zomaar elk materiaal gebruiken. Meld de start van de werkzaamheden minimaal vijf dagen van tevoren bij het Meldpunt Bodemkwaliteit(externe link).

Zo werkt het

Een watervergunning vraagt u aan in het landelijke Omgevingsloket.

DigiD linkVergunning aanvragen 

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwijderen van een dam en/of duiker.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Voor vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van maximaal acht weken. Wij mogen deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Heeft deze informatie u geholpen?