Gemeenten, waterschappen, de provincie en de netwerkbeheerders in de verschillende deelgebieden van Noord-Holland hebben vandaag het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling. Wij participeren in twee RES-regio’s  te weten Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Het concept laat zien welke stappen in de regio kunnen worden genomen richting een fossielvrije toekomst.