Op 29 september is in Camperduin het eerste Groene Strand in Noord-Holland officieel geopend. Hoogheemraad Siem Jan Schenk was aanwezig bij de lancering en het hijsen van de Groene Wimpel en onthulde samen met wethouder Erik Bekkering van de gemeente Bergen een informatiepaneel. Tegelijkertijd zijn ook in Zeeland en Zuid-Holland Groene Stranden gelanceerd.

Broedstrand

Als beheerder van de Hondsbossche Duinen hebben wij niet alleen de waterveiligheid maar ook natuur hoog in het vaandel staan. In Camperduin hebben wij een groene strook afgerasterd van ongeveer 1 km langs de duinvoet. Deze groene strook is een zogeheten broedstrand: het is bedoeld om strandvogels rust te gunnen tijdens het broeden. De strandbroeders zijn de laatste jaren sterk in aantallen gedaald in Nederland.

Achter de Hondsbossche Duinen ligt het vogelparadijs De Putten, waar al een grote kolonie sterns broedt. Van nature broeden die eigenlijk op het strand, net zoals bontbekplevieren en strandplevieren. We hopen dat ze het broedstrand gaan weten te vinden en dat daar voldoende rust gaat zijn zodat ze ook gaan broeden. Een eerste bontbekplevier heeft afgelopen broedseizoen wel al op de dijk gebroed (in een onmogelijk smal strookje tussen het fietspad en het wandelpad) en daar zijn twee jongen uitgekomen. Hopelijk vindt dat stelletje komend jaar het broedstrand, dat is een betere plek. Van bontbekplevieren is bekend dat ze in dezelfde buurt het jaar erop weer nestelen. De broedstranden worden gemonitord door vrijwilligers.

Project Het Groene Strand 

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek op het strand teruggeven. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen gemeenten, terreinbeheerders, lokale ondernemers en vrijwilligers in zogeheten strandcommunities. Dit bijzondere samenwerkingsproject is in Zeeland gestart en breidt zich uit langs de gehele Nederlandse kust. Het doel is een schoon, natuurlijk strand dat recreatieruimte biedt aan mensen en leefruimte aan dieren. 

Het Groene Strand-project is een samenwerking tussen LandschappenNL, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON, Stichting Duinbehoud en Vogelbescherming Nederland. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Strandcommunity

Ook in Camperduin is zo'n strandcommunity opgericht waarin organisaties en vrijwilligers zich samen inzetten voor een schoon, natuurlijk strand. Diverse paviljoenhouders werken toe naar een plasticvrij terras: wat niet op het terras ligt, kan ook niet het strand op waaien. Een groep vrijwilligers monitort de flora en fauna op het strand. Zo wordt waardevolle informatie verzameld over bijvoorbeeld vogels, krabben en strandvlooien. Een andere groep vrijwilligers organiseert eenmaal per maand een ‘jutactie’ door met jutzakken, emmers en knijpers het afval van het strand te halen.

Onthulling informatiepaneel Groene Strand Camperduin
Wethouder Erik Bekkering en hoogheemraad Siem Jan Schenk onthullen het informatiepaneel van het Groene Strand Camperduin (foto Hans Brouwers)