Een brug is een constructie over het water. Een brug wordt gebruikt om een ander perceel te bereiken.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Wilt u een brug plaatsen, verplaatsen, vervangen of verwijderen? Dan heeft u altijd een vergunning nodig. U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de voorwaarden voor bruggen uit de Beleidsregels Watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links.

  • Wordt er gevaren in het water of wordt de sloot onderhouden vanaf het water? Dan moet de brug een doorvaartbreedte van minimaal 2,5 meter hebben. En de afstand tussen de onderkant van de brug en het water moet minimaal 1,1 meter zijn.
  • De afstand tussen een brug en een ander kunstwerk (bijvoorbeeld een brug, een dam of een stuw) is minimaal 5 meter.
  • De brug is niet breder dan nodig. U moet bij de vergunningsaanvraag dus aangeven waarvoor de brug nodig is.
  • Grenst de brug aan een weg van het hoogheemraadschap? Dan heeft u ook een vergunning nodig voor het maken, wijzigen of verwijderen van een uitrit.

Eisen materiaal

Sommige bouwmaterialen zijn slecht voor de waterkwaliteit. In enkele gevallen zelfs verboden. Wij adviseren u daarom duurzame materialen te gebruiken. Belangrijk is dat de materialen niet uitlogend zijn. Uitlogende stoffen kunnen oplossen in het water en zo het water vervuilen. Informeer hiernaar bij de aankoop van het materiaal.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Voor het plaatsen, verplaatsen, vervangen of verwijderen van een brug gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Voor het verwijderen van een brug brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Vergunningsaanvragen handelen wij binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Ik heb een aanvraag ingediend, maar ik kon nergens het doel van de brug beschrijven. Wat nu?

Wacht onze reactie af. Als wij denken dat de brug te breed wordt, dan nemen wij contact met u op. In uw reactie kunt u de breedte van de brug onderbouwen. Wij bepalen vervolgens of we met uw aanvraag instemmen of niet.

Hoe hoog mag de brug zijn als er niet gevaren wordt in de sloot?

In dat geval moet de brug op maaiveldhoogte of hoger aangelegd worden. Het maaiveld is de hoogte van het vaste land (uw perceel, weg, etc.).

Hoe breed mag de brug zijn als er niet gevaren wordt?

Het water moet altijd goed kunnen doorstromen. Wij bepalen daarom altijd de minimale breedte en hoogte van de brug. Houdt rekening met de volgende maten.

  • Binnen de bebouwde kom moet de breedte minimaal 0,8 meter zijn.
  • Buiten de bebouwde kom moet de breedte minimaal 0,5 meter zijn en langs wegen 0,6 meter.

Moet ik bij het plaatsen van een brug ook water compenseren?

Alleen als u een deel van de sloot dempt. Iedere vierkante meter moet terug gegraven worden door het verbreden of graven van een sloot. Zie de pagina's Sloot dempen en Sloot graven.

Heeft deze informatie u geholpen?