Bij de behandeling van het WBP5 in 2015 is door het algemeen bestuur de prioritering van de bouwstenen vastgesteld met drie categorieën:

  • Grote prioriteit: We voelen ons eindverantwoordelijk en treden op als trekker
  • Middelgrote prioriteit: We voelen ons medeverantwoordelijk en kunnen het initiatief ook overlaten aan anderen
  • Minder grote prioriteit: We voelen ons nadrukkelijk betrokken en laten het initiatief aan andere betrokken partijen over. We hebben alleen een participerende rol in de bouwsteen.

Bouwstenen 'J. Vitale infrastructuur' en 'M. Water op maat' zijn niet verder ontwikkeld door gebrek aan draagvlak. Verder bleek uit het partneroverleg van eind 2018 dat onze partners vooral de bouwstenen 'L. Hormonen en medicijnresten' en 'O. Duurzaam bodembeheer' succesvol te vinden.