Effect: Waterveiligheid
Prioriteit: middelgroot
Status: loopt

In het kader van bouwsteen E hebben de Veiligheidsregio's, Provincie Noord-Holland, RWS, gemeenten en HHNK zich voorgenomen om samen te werken aan de bewustwording van waterveiligheid aan de hand van meerlaagse veiligheid. Doel van de communicatie is het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid van burgers tijdens overstromingen. Door het vergroten van het waterbewustzijn worden watervraagstukken van nature meegenomen in het denken en handelen, zowel van de overheden, semi-overheden en de inwoners zelf. We weten allen wat de risico's zijn van het wonen in de delta.

Bij de ruimtelijke inrichting van het gebied wordt rekening gehouden met de overstromingsrisico's en we bouwen waterbestendig. We ontwikkelingen kaarten en gebruiken bestaande instrumenten als 3Di om inzichtelijk te maken waar de grootste risico's bestaan om daar passende beheersmaatregelen te treffen. Door de watervraagstukken in het lescurriculum van zowel het lager, middelbaar en hoger onderwijs op te nemen, weet iedereen wat het wonen en leven in de delta met zich mee brengt. Als het een keer misgaat weten we wat we moeten doen om de schade en de risico's te beperken, zowel vanuit de crisisbeheersing als vanuit het eigen handelen van de inwoners.

Tot nu toe zijn de volgende activiteiten ontplooid:

  • Inzetten op waterrobuust en waterbestendig ruimtelijk inrichten onder andere door middel van een handreiking (laag 2);
  • Waterbewustzijn en zelfredzaamheid vergroten door campagnes gekoppeld aan de actualiteit zoals bij de Herdenking 1916, de evacuatiezolder en de inhoud en communicatie rond de crisisoefening Waterwolf;
  • Kaarten en 3Di-beelden om overstromingsrisico's en gevolgen in beeld te brengen ter ondersteuning van de ruimtelijke inrichtingsplannen en het vergroten van het waterbewustzijn;
  • Ruimtelijk waterrobuust inrichten;
  • Inzetten op vergroten van aandacht voor watervraagstukken in het lescurriculum van lager, middelbaar en hoger onderwijs. De aardrijkundemodule 'Hoog water op het schoolplein' is hier een mooi voorbeeld van.

Volgende: Bouwsteen F - Natuur als veiligheid >

< Vorige: Bouwsteen D - Wat te doen na een overstroming?

< Vorige: Bouwstenen