Effect: Crisisbeheersing
Prioriteit: groot
Status: opgegaan in regulier werk

De totstandkoming van het Waterprogramma heeft bijgedragen aan de intensivering van van de relatie met de veiligheidsregio's. De gezamelijke aanpak is opgebouwd en heeft tot een hechtere samenwerking geleid dan er al was. Deze bouwsteen heeft dit in gang gezet, net als de landelijke verplichtingen waaraan de veiligheidsregio's moesten voldoen en is als het ware opgegaan in het reguliere werk van het CBO.

Volgende: Bouwsteen E - Waterbewustzijn >

< Vorige: Bouwsteen C - De dijk als kabelgoot

< Vorige: Bouwstenen