Effect: Waterveiligheid
Prioriteit: middelgroot
Status: loopt

Liander, PWN en HHNK (de stakeholders) nemen zich voor om optimaal samen te werken. Dat wil zeggen tegen de laagste maatschappelijke kosten, zonder dat de veiligheid, leveringszekerheid en kwaliteit van de infrastructurele werken in en bij keringen in het geding komt.

De bouwsteen is verworden tot periodiek overleg tussen HHNK en enkele netwerkbeheerders (PWN, KPN, Alliander). Deze samenwerking loopt naar tevredenheid.

In 2017 zijn regels voor kabels en leidingen opgesteld en deze worden in projecten toegepast (going concern). In 2019 heeft VBK bij het project Nauernasche Vaart (West) met vier netbeheerders de aanleg van kabels en leidingen bij één aannemer ondergebracht.

We willen een overeenkomst sluiten met PWN en Liander om data (kadeverbeteringsplannen, wegonderhoudsplanning en leidingvervangingsplannen) uit te wisselen. Verder delen we lange termijn onderhoudsplannen met elkaar.

De intentie is om met PWN een workshop te houden om te bezien of we gezamenlijk een contract zouden kunnen afsluiten om zettingsmetingen via satellieten te verkrijgen. WS had interesse voor de polderdaling, WK voor zetting in de buurt van persleidingen en WW voor zetting van polder en keringen. Helaas heeft de workshop nog niet plaatsgevonden.

Op verzoek van PWN en Liander heeft HHNK zijn vergunningen voor de aanleg van glasvezelkabels aangepast en strenger gemaakt en naar bestaande NEN-regels verwezen in de vergunning.

Tevens heeft PWN met HHNK een gezamenlijke drukproef gedaan bij een aantal van hun leidingen als pilot.

Volgende: Bouwsteen D: Wat te doen na een overstroming? >

< Vorige: Bouwsteen B - De multifunctionele dijk

< Vorige: Bouwstenen