Wat gaat er gebeuren? 

De gemeente Dijk en Waard werkt aan de (her)ontwikkeling van het stationsgebied. Vanwege deze ontwikkeling en het toenemende verkeer dat gebruik maakt van de spoorwegovergang op de Zuidtangent heeft de gemeente het voornemen om de spoorwegovergang te vervangen door een tunnel. Naast het spoor loopt van noord naar zuid een belangrijke watergang. Als we geen maatregelen nemen, wordt met de bouw van de tunnel deze watergang volledig afgesloten.

Om het watersysteem ook in de toekomst goed te laten werken, bouwen we een gemaal ter hoogte van de kruising N242-N194. Het nieuwe gemaal past goed in de ambities van de gemeente Dijk en Waard rondom het stationsgebied van Dijk en Waard en HHNK. De bouw van het gemaal zorgt in samenhang met andere maatregelen aan watergangen, stuwen en duikers voor een robuuste en klimaatbestendige polder Heerhugowaard.

In juni 2022 is de bouw van gemaal Waardse Dijk aanbesteed aan aannemer Gebroeders Beentjes bv uit Uitgeest.

Onderstaande 3D animatie geeft een mooi beeld van hoe het gemaal er in de toekomst uit gaat zien.

Waar vindt het project plaats?

Het nieuwe gemaal wordt gebouwd in de gemeente Dijk en Waard vlak bij de kruising N242 en N194. Naast het bedrijf Truckland.

Wanneer vindt het project plaats en hoelang gaat het duren?

In 2022 is de bouw voorbereid. In maart wordt gestart met de bouw van het gemaal. Dat zal eind 2023 in werking worden gesteld. Daarna wordt gestart met de tunnel.

Met wie werken we samen?

We werken samen met het projectteam voor de ontwikkeling van het stationsgebied van de gemeente Dijk en Waard en haar partners. Het hoogheemraadschap is vanwege zijn deskundigheid door de gemeente gevraagd de bouw voor te bereiden en te begeleiden.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Op de website van de gemeente Dijk en Waard staat meer informatie over de klimaatrobuuste polder en de herinrichting van het stationsgebied(externe link).