Een boothuis is een overdekte lig- of opslagplaats voor een boot. Een boothuis bevindt zich bijna altijd in het water.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Wilt u een boothuis plaatsen, wijzigen of verwijderen? Dan heeft u altijd een vergunning nodig.

U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de toetsingscriteria voor boothuizen uit paragraaf 2.8 van de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links.

Voorwaarden

  • Per perceel wordt maximaal één boothuis toegestaan.
  • In sloten langs een primaire dijk worden geen nieuwe boothuizen toegestaan.
  • De zijkant van een boothuis steekt maximaal 3 meter in het water. Het boothuis heeft een maximale lengte van 10 meter (parallel aan het perceel).
  • Er blijft in het water altijd een vrije ruimte van minimaal 6 meter over. In deze vrije ruimte mogen geen boothuizen worden geplaatst. Is het water 6 meter of smaller? Dan is er geen ruimte voor een boothuis. Is het water breder dan 6 meter? Dan mag in de ruimte die overblijft een boothuis geplaatst worden.
  • Let op: de beschikbare ruimte moet worden verdeeld over de eigenaren van beide waterkanten. Een boothuis met een breedte van 3 meter wordt pas toegestaan bij een waterbreedte van minimaal 12 meter.
  • Het dak van het boothuis krijgt een helling van minimaal 25 graden ten opzichte van het water.

Eisen materiaal

Sommige bouwmaterialen zijn slecht voor de kwaliteit van het water. In enkele gevallen zelfs verboden. Wij adviseren u daarom duurzame materialen te gebruiken. Belangrijk is dat de materialen niet uitlogend zijn. Uitlogende stoffen kunnen oplossen in het water en zo het water vervuilen. Informeer hiernaar bij de aankoop van het materiaal.

DigiD linkVergunning aanvragen 

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Voor het plaatsen of wijzigen van een boothuis geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Voor het verwijderen van een boothuis brengen wij geen kosten in rekening.

Hoelang duurt de afhandeling?

Vergunningsaanvragen handelen wij binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Mijn overburen willen geen boothuis. Mag ik mijn boothuis dan groter maken?

Nee. Wij verlenen een vergunning voor onbepaalde tijd. Het kan zijn dat uw huidige buren geen boothuis willen, maar toekomstige buren wel. In gelijke situaties gelden dezelfde rechten.

Ik heb al een steiger/overhangend werk, mag ik dan ook een boothuis hebben?

Per particulier perceel staat het hoogheemraadschap maximaal één steiger en maximaal één boothuis of een ander (drijvend) werk toe.

Kan ik een bestaand boothuis uitbreiden?

Ja, maar alleen als het boothuis na de uitbreiding nog steeds voldoet aan de toetsingscriteria voor boothuizen uit de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links.

Voor de uitbreiding heeft u een vergunning nodig.

Waarom moet er altijd een ruimte van 6 meter overblijven?

Om de doorstroming van het water, het vaarverkeer en slootonderhoud vanaf het water niet te belemmeren. Voor de waterkwaliteit en ecologie is het belangrijk dat de sloot genoeg lichtinval krijgt.