Uit inspectie is gebleken dat ca. 150 iepen aan de Lekerweg een probleem hebben in het wortelgestel. De bovenstam van de boom is van een andere soort dan de onderstam (het wortelgestel met de stamaanzet). Incidenteel gebeurt het dat boom en wortels elkaar op latere leeftijd niet verdragen, waardoor de wortels kunnen afsterven. Bij de iepen aan de Lekerweg is dit bij alle bomen het geval, een zeer uitzonderlijke situatie.

De situatie was onherstelbaar, en het risico dat de bomen bij harde wind los zouden komen te staan of zouden omvallen nam toe. Daarom was het nodig de bomen spoedig te kappen. Wanneer de bomen in blad staan, vormen ze in het geval van een zomerstorm een extra risico.

Wat is er gebeurd?

De kapklus is geklaard. De stronken moeten nog gefreesd worden. Er staan nog enkele bomen overeind, waarin zich nesten bevinden. Deze bomen worden verwijderd nadat de vogels zijn uitgevlogen. In het najaar worden nieuwe bomen geplant.

Waar vindt het project plaats?

Het werk vindt plaats langs de Lekerweg te Wijdenes tussen de Hogeweg en de Middenweg

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden vonden plaats van 24 augustus tot 2 september. Het werk is uitgevoerd door Peter Mul Boomverzorging BV uit Middenmeer. We hebben geprobeerd stremmingen door het werk te beperken en rekening te houden met de bereikbaarheid van aanwonenden en bedrijven. Voor doorgaand verkeer was een omleidingsroute ingesteld.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282