Aan de Veringwoudweg in Middelie zijn in oktober vorig jaar 40 Populieren gekapt. De bomen waren door ouderdom sterk verzwakt en vormden daardoor een veiligheidsrisico. We kondigden toen aan dat er nieuwe bomen terug zouden komen, en dat gaat nu gebeuren.

Wat gaat er gebeuren?

Er worden 60 nieuwe populieren geplant. Dat zijn er meer dan het aantal wat in oktober gekapt is. Dat komt omdat er in voorgaande jaren ook al verschillende bomen om zijn gegaan.

De terug te planten bomen zijn ook weer populieren omdat deze soort het meest geschikt is voor deze locatie. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat de nieuwe bomen weer tot een hoogte reiken die vergelijkbaar is met de oude bomen, maar een goede aanplant met de juiste soort vormt daarvoor de basis.

Omdat er in de oude bomen in de zomermaanden ook vleermuizen verbleven, zorgen we voor alternatieve zomerverblijven door het plaatsen van vleermuiskasten. Deze worden deels in de beplanting langs de Veringwoudweg zelf en deels binnen een gebied van 500m opgehangen.

Waar vindt het project plaats?

Het werk vindt plaats langs de Veringwoudweg in Middelie in de gemeente Edam-Volendam.

Locatie Veringwoudweg Middelie

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden vinden vanaf half februari tot eind februari plaats.

Met wie werken we samen?

Het plantwerk wordt uitgevoerd door Peter Mul Boomverzorging BV uit Middenmeer en het ophangen van de vleermuiskasten wordt uitgevoerd door Stichting Waterproef.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Vleermuiskast