Bomen en struiken zijn goed voor de leefomgeving, maar hebben ook invloed op het beheer en onderhoud van onze sloten en dijken. Een boom kan het onderhoud van de sloot belemmeren. Bij een dijk zorgt beplanting voor zwakke plekken. Een boom of struik zorgt voor schaduw, waardoor de kwaliteit van de grasmat minder wordt. Een goede grasmat houdt de dijk stabiel en voorkomt kale plekken (erosie). Bomen en struiken vangen ook veel wind en kunnen omvallen. Hierdoor ontstaan gaten en zwakke plekken in de dijk.

Geen melding of vergunning

U hoeft geen melding te doen of vergunning bij ons aan te vragen als u de bomen of struiken plant:

Let op: misschien heeft u van andere instanties (bijvoorbeeld uw gemeente) wel toestemming nodig.

Voorwaarden melding

U hoeft alleen een melding te doen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden en aan de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links).

  • De bomen of struiken bevinden zich niet in de beschermingszone A of de kernzone van een dijk (zie de legger waterkeringen).
  • De bomen of struiken worden in de beschermingszone van een sloot geplaatst (zie de legger wateren), maar belemmeren het slootonderhoud niet.
  • Bomen worden in één lijn geplant met een minimale afstand van 1,5 meter uit de insteek van de sloot. De insteek is het punt waar het talud van de sloot begint. Dit punt ligt dus hoger dan de waterlijn.
  • De onderlinge afstand tussen de bomen is 20 meter.

DigiD linkActiviteit melden

Voorwaarden vergunning

Voldoet u niet aan bovengenoemde voorwaarden? Dan heeft u een vergunning nodig. Daarbij gelden de volgende voorwaarden.

  • U mag geen nieuwe bomen en struiken planten.
  • U mag bomen en struiken vervangen als ze deel uitmaken van een beschermd aanzicht (zoals op de Beemsterringdijk). 
  • U mag bomen en struiken vervangen als de ontgrondingskuil van de boom (het gat als de boom omvalt) buiten het beoordelingsprofiel van de dijk valt. Dit moet u met berekeningen vooraf onderbouwen.
  • U mag bomen verwijderen als dit nodig is voor de veiligheid.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Hiervoor geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Voor een melding en voor het verwijderen van bomen of struiken brengen wij geen leges (kosten) in rekening. 

Hoe lang duurt de afhandeling?

  • We handelen meldingen binnen vier weken af.
  • We handelen vergunningsaanvragen binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Ik wil een boom of struik planten. Zijn alle soorten toegestaan?

Ja. Maar het is mogelijk dat andere instanties (zoals uw gemeente) bepaalde soorten wel verbieden. Dat moet u zelf nagaan.

Welke eisen stelt het hoogheemraadschap aan het verwijderen van een boom of struik?

Na het verwijderen van een boom of struik langs een sloot moet het bestaande profiel van de sloot worden hersteld.

Op onze dijken zijn diepe ontgravingen niet wenselijk. De overgebleven boomstronk moet worden verwijderd (gefreesd) en het gat moet worden opgevuld met klei.  

Heeft deze informatie u geholpen?