De colleges van het hoogheemraadschap en de gemeente Schagen zijn akkoord met de overdracht van 150 km wegen buiten de bebouwde kom. De overeenkomst is op 19 augustus in Schagen getekend door wethouder Hans Heddes en hoogheemraad Rob Veenman. De feitelijke overdracht vindt plaats op 1 januari 2021.