Een beschoeiing is een plaat langs de waterkant die een oever beschermt tegen het water. De grond achter deze beschoeiing kan dan niet wegzakken of weg spoelen (afkalven). Damwanden of keerwanden zien wij ook als beschoeiing.

Zo werkt het

Kunt u voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan is een melding voldoende.

Voorwaarden melding

  • De sloot bevindt zich niet langs een dijk.
  • Is de sloot van het hoogheemraadschap? Dan mag u een beschoeiing plaatsen tot 30 cm boven de waterlijn.
  • Is de sloot niet van het hoogheemraadschap? Dan stellen wij geen eisen aan de hoogte van de beschoeiing, maar de gemeente misschien wel. Voor het plaatsen van de beschoeiing heeft u wel toestemming van ons nodig.
  • De beschoeiing wordt strak langs de waterkant geplaatst. De sloot mag niet smaller worden.
  • Vervangt u (een deel van) een bestaande beschoeiing? Verwijder dan eerst de te vervangen onderdelen. En breng dan de nieuwe beschoeiing op dezelfde plaats aan. De sloot mag niet smaller worden.

DigiD linkActiviteit melden

Voorwaarden vergunning

Voldoet u niet aan de regels voor de meldingsplicht? Dan heeft u een vergunning nodig. Een vergunning wordt verleend als de beschoeiing voldoet aan de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links.

Eisen materiaal

Sommige bouwmaterialen zijn slecht voor de waterkwaliteit. In enkele gevallen zelfs verboden. Wij adviseren u daarom duurzame materialen te gebruiken. Belangrijk is dat de materialen niet uitlogend zijn. Uitlogende stoffen kunnen oplossen in het water en zo het water vervuilen. Informeer hiernaar bij de aankoop van het materiaal.

DigiD linkVergunning aanvragen 

Bekijk hier de vlog van Stella

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Voor het plaatsen, vervangen of verwijderen van een beschoeiing gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Hoelang duurt de afhandeling?

Vergunningsaanvragen handelen wij binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Heeft deze informatie u geholpen?