Beregenen en bevloeien zijn bijna hetzelfde. In beide gevallen wordt water gebruikt om het perceel en de planten water te geven.

Veedrenking is het gebruik van water als drinkwater voor vee.

Zo werkt het

Kunt u voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan is een melding voldoende.

Voorwaarden

  • De waterstand mag niet zakken onder de door ons vastgestelde waterstand. Onttrekt u water uit de sloot? Dan bent u medeverantwoordelijk voor het in stand houden van deze waterstand.
  • Wij kunnen extra voorwaarden stellen voor de duur, de hoeveelheid en het moment van de onttrekking.

DigiD linkActiviteit melden

Goed om te weten

In kwetsbare gebieden (Natura 2000, Texel, Bergen) gelden strengere eisen. Deze gebieden vindt u in bijlage 1 van de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links). Soms is er zelfs een totaal beregeningsverbod. In andere gebieden is het grondwater mogelijk te zout voor beregening of veedrenking. U kunt dit navragen bij het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Leges

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Wij handelen meldingen binnen vier weken af. Wij kunnen deze termijn verlengen als er aanvullende informatie nodig is.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Hoe kom ik achter de vastgestelde waterstand (streefpeil)?

Kijk eerst op de pagina Peilbesluiten. Kunt u het peilbesluit van uw polder daar niet vinden? Vraag dit dan bij ons op. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282. Geef duidelijk aan om welke sloot het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?