Het beoogde college: Remco Bosma (dijkgraaf), Arnold Langeveld (VVD), Jos Beemsterboer (BBB), Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water & Land), Marjan Leijen (PvdA) en Simon Ruiter (ongebouwd)

De fracties van waterplatform Groen, Water & Land, VVD, PvdA en BBB hebben verkennende gesprekken gevoerd onder leiding van de externe voorzitter de heer Hans Romeyn. Dit heeft geleid tot een beoogd college inclusief de fractie geborgde zetels ongebouwd.

De voorgestelde verdeling van de portefeuilles is:

  • Algemene bestuurlijke zaken Dijkgraaf Remco Bosma
  • Waterveiligheid en wegen Arnold Langeveld
  • Integraal waterbeheer (landelijk gebied) Jos Beemsterboer
  • Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed Klazien Hartog
  • Waterketen, duurzaamheid en innovatie Marjan Leijen
  • Middelen en participatie Simon Ruiter

Concept collegeprogramma

Onder de noemer 'Water verbindt' is een concept collegeprogramma 2023-2027 opgesteld. In de vergadering van het algemeen bestuur van 15 mei wordt het ter bespreking aangeboden aan het algemeen bestuur.