Wat gaat er gebeuren?

Vanaf begin september 2022 start aannemer J.P. Schilder uit Ursem met de voorbereiding voor het baggeren van knelpunten in de Ransdorper- en Holysloter Die in het landelijk gebied van Amsterdam Noord. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Waar vind het project plaats?

Een aantal knelpunten in de Holysloter- en Ransdorper Die. Uit peilingen van de waterdiepte van de twee Dieën bleek een aantal gedeelten niet te voldoen aan de vereiste leggerhoogte. Op de tekening (onderaan deze pagina te downloaden) staan de locaties die gebaggerd worden. Hierop staat ook de plek waar het vrijkomende baggerslib geborgen gaat worden in een weilanddepot. 

Totaal wordt er ca. 22.000 m3 baggerslib verwijderd uit de twee Dieën. Het baggerslib wordt geborgen in een weilanddepot aan de Poppendammergouw. Vanaf september wordt begonnen met het inrichten van het weilanddepot door middel van het opzetten van kades met grond vanuit de bovenzijde van het perceel. 

De baggerspecie wordt met behulp van een baggerzuiger, via een persleiding, getransporteerd naar het weilanddepot aan de Poppendammergouw. Het grootste deel van de persleiding wordt afgezonken zodat er voor de recreatievaart zo min mogelijk overlast ontstaat. 

Medio 2023 zijn de baggerwerkzaamheden afgerond. Wanneer het vullen van het weilanddepot met baggerslib is afgerond, wordt het depot ontwaterd en rijpt het slib tot bruikbare grond. Vervolgens worden de kades gevlakt en de situatie in oude staat hersteld door het inzaaien van de percelen met graszaad.

Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij de baggerzuiger en de persleiding tijdelijk overlast ontstaat voor het vaarverkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wanneer het voor aanwonenden van belang is, stuurt de aannemer een kennisgeving van de werkzaamheden rond.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden starten vanaf september 2022 en zijn medio 2023 afgerond. Het ontmantelen van het weilanddepot duurt naar verwachting tot eind 2023. 

Met wie werken we samen?

Aannemer J.P. Schilder uit Ursem voert de werkzaamheden uit. De heer B. Slagter van het hoogheemraadschap verzorgt het dagelijks toezicht op de werkzaamheden. 

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer N. Roskam via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282