Na twee weken opgeschaald te zijn in alarmfase 2, om de wateroverlastbestrijding centraal te coördineren, zijn we vanaf vandaag afgeschaald. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden weer uitgevoerd worden door onze taakafdelingen en niet door het crisisteam. Vanmorgen is besloten om de noodpompen, die de laatste dagen verspreid over ons gebied stand-by stonden, naar binnen te halen. De poldergemalen kunnen de polders al enige tijd volledig zelf bemalen.

Afgelopen dagen verliepen relatief droog. Daarmee is er veel tijd gewonnen op de voorspelde neerslag. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar deze neerslag zorgt naar alle waarschijnlijkheid niet voor problemen. Door de verzadiging van het land stroomt er vertraagd nog altijd water de sloot in. In combinatie met de voorspelde neerslag blijven de poldergemalen de komende periode volop draaien om het water op peil te houden en overlast te voorkomen. We blijven de situatie monitoren. Mocht er een overlastsituatie (dreigen) te ontstaan dan grijpen we in.  Ook monitoren we onze dijken op natte plekken.

Uitzonderlijk nat

We hebben te maken met een nat najaar en zelfs de natste oktobermaand sinds 1906. Ook in november is meer dan het dubbele gevallen van wat er normaal valt. Al deze neerslag zorgt ervoor dat we na storm Ciarán met man en macht werkten om de situatie weer beheersbaar te krijgen. Dat is gelukt. Op sommige plekken is in een maand tijd zelf 350 mm water gevallen.

Melding maken

Wilt u een melding doen van een overstromende sloot of straat of van land buiten de bebouwde kom dat onder water staat? Wij zijn op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur bereikbaar via 072 582 8282. In avond- en weekenden via 0800 1430.