Wat gaat er gebeuren?

Vanwege de klimaatverandering krijgen we waarschijnlijk steeds vaker te maken met extremere regenbuien. Veel regen in een korte tijd. Door deze extreme regenval kan het waterpeil in de polders en het boezemwater aan de westkant van Alkmaar snel oplopen. Omdat het afvoeren van water in het boezemsysteem tijd nodig heeft bestaat de kans dat boezemkades kunnen overstromen.

Door het voormalig vliegveld Bergen (op dit moment een polderwaterberging voor de Bergermeer, Damlander- en Philisteinse polder) slim in te zetten, is het ook mogelijk om de veerkracht van het boezemwatersysteem te vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen. Vliegveld Bergen wordt ingezet als piekberging (noodventiel) voor de Schermerboezem ten westen van Alkmaar.

Om de bestaande waterberging voor deze functie geschikt te maken, verhogen we de huidige kades aan de noord- en oostzijde van het bergingsgebied. Tevens maken we nabij de Kolonel Sneepweg een instroomkunstwerk in de kade tussen het boezemwater en het waterbergingsgebied, realiseren we een dijksloot en voor het vee een terp langs de boezemkade.

Waar vindt het project plaats? 

Het project ligt iets ten zuiden van het dorp Bergen in de polder Bergermeer. Het waterbergingsgebied heeft rondom kades en ligt ten westen van de Kolonel Sneepweg.

Wanneer vindt het project plaats en hoelang gaat het duren?

De werkzaamheden van het project starten begin september 2022 en duren tot medio april 2023.

Met wie werken we samen?

We werken samen met de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer J. Zijp (omgevingsmanager) of de heer T. Groot (projectleider) via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V.