Op 15 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen. Vandaag vond een openbare zitting plaats van het centraal stembureau van HHNK onder leiding van onze nieuwe dijkgraaf Remco Bosma. Tijdens deze zitting hebben de leden van het centraal stembureau een besluit genomen over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten.

Lijstnummering

Daarnaast is de lijstnummering bekend gemaakt. Voor de partijen die in 2019 zijn gekozen in ons algemeen bestuur is de lijstpositie bepaald op basis van de destijds behaalde stemmen (nr. 1 t/m 8). Voor de overige partijen is de lijstpositie bepaald door loting (nr. 9 t/m 16).

 1. waterplatform Groen, Water & Land
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 3. VVD
 4. Water Natuurlijk
 5. CDA
 6. 50PLUS
 7. AWP voor water, klimaat en natuur
 8. Boeren Burgers Waterbelang
 9. ChristenUnie
 10. De Groenen - Piraten
 11. De VrijeLijst
 12. Actief voor Water
 13. Nederland met een PLAN (S.V.P.)
 14. Partij voor de Dieren
 15. Belang van Nederland (BVNL)
 16. BBB

Van de zitting is een verslag gemaakt. Hierin vindt u onder meer de kandidatenlijsten per partij.

Vervolgproces

Het proces-verbaal ligt ter inzage tot het moment dat de definitieve kandidatenlijsten gepubliceerd zijn. Kiezers en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen over de nummering van de kandidatenlijsten. De Afdeling Bestuursrechtspraak doet uiterlijk binnen zes dagen na ontvangst van een beroepschrift uitspraak. De kandidatenlijsten zijn onherroepelijk als er niet binnen vier dagen (uiterlijk 7 februari 2023) beroep is ingesteld, of als uitspraak is gedaan in eventuele beroepszaken. Als de kandidatenlijsten onherroepelijk zijn kunnen de stembiljetten worden gedrukt.

De pagina Waterschapsverkiezingen 2023 op onze website heeft een make-over gehad. De pagina bevatte voorheen vooral procedurele informatie voor de deelnemende partijen en kandidaten. Vanaf nu staat de kiezer centraal. U vindt daar nu onder meer informatie over de deelnemende partijen en waar deze voor staan, de kandidatenlijsten en een link naar de online Stemhulp.