Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Belastingen > Inwoners > Waterschapsbelasting gebruikers

Waterschapsbelasting gebruikers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom betaal ik zuiveringsheffing?

Iedereen die via het riool afvalwater loost dat door ons gezuiverd wordt moet zuiveringsheffing betalen. De zuiveringsheffing wordt per zelfstandige woonruimte opgelegd. Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen zoals een keuken, douche en wc. Voor bedrijven gelden andere regels.

Waarom betaal ik verontreinigingsheffing?

Iedereen die afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater loost moet verontreinigingsheffing betalen. De verontreinigingsheffing wordt per zelfstandige woonruimte opgelegd. Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen zoals een keuken, douche en wc. Voor bedrijven gelden andere regels.

Waarom betaal ik watersysteemheffing?

Bij deze aanslag gaat het om bewoners (huurders en eigenaren) van woonruimten zoals huizen, woonboten en wooncaravans die belang hebben bij onze taken. Van de watersysteemheffing worden de kosten betaald van onder andere gemalen, sluizen, duinen en dijken. De belasting wordt per woonruimte opgelegd. Het aantal bewoners of de waarde van de woonruimte hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag. U betaalt voor de woning waar u volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven.

Waarom betaal ik wegenheffing?

Bij deze aanslag gaat het om bewoners (huurders en eigenaren) van woonruimten zoals huizen, woonboten en wooncaravans die belang hebben bij onze taken. Van de wegenheffing worden de kosten betaald voor het onderhoud en beheer van wegen. U staat ingeschreven in een gemeente waarvan de zorg van de wegen buiten de bebouwde kom aan ons is opgedragen. De belasting wordt per woonruimte opgelegd. Het aantal bewoners of de waarde van de woonruimte hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag. U betaalt voor de woning waar u volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven.

Hoe wordt de aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing berekend?

De zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte wordt per zelfstandige woonruimte opgelegd. De vervuilingswaarde voor een woonruimte is vastgesteld op drie vervuilingseenheden. Dit vaste tarief (forfait) geldt voor elk gezin van twee of meer personen. De aanslag wordt opgelegd aan de door ons aan te wijzen hoofdbewoner.

Uitzondering is als iemand alleen woont en als alleenwonende staat ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Deze bewoner heeft recht op een aanslag van één vervuilingseenheid.

Tarieven

Tarieven zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

  • 2014: € 57,21 per vervuilingseenheid
  • 2013: € 52,64 per vervuilingseenheid

Tarieven watersysteemheffing

  • 2014: € 96,39
  • 2013: € 83,94

Tarieven wegenheffing

  • 2014: € 37,61
  • 2013: € 35,18

Verordeningen

Vragen?

Telefoon waterschapsbelastingen: 0900 - 9 112 112  (vanaf 7 juli 2014 is de €0,10 per minuut vervallen en betaalt u alleen het lokale tarief)

Beleidsregels

Als u het niet eens bent met de aanslag

Een bezwaarschrift kunt u richten aan :

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
T.a.v. de ambtenaar belast met de heffing
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van:

  • uw naam en adres,
  • het vorderingsnummer,
  • de datum en
  • uw handtekening.

Ook dient u aan te geven waarom de aanslag naar uw mening onjuist is.

Voor het maken van bezwaar kunt u ook gebruikmaken van het standaard bezwarenformulier (pdf).

Uw verzoek- of bezwaarschrift kan niet telefonisch of via e-mail worden ingediend!

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Naar boven