Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Belastingen

Belastingen

Waterschapsbelasting

Veilig wonen onder zeeniveau is minder vanzelfsprekend dan u denkt. Wij werken er dagelijks hard aan om er voor te zorgen dat u droge voeten houdt. Dat kost veel geld. Zo besteden we de komende jaren 1 miljard aan het op hoogte brengen van de buitendijken. Daarnaast nog eens 250 miljoen aan boezemkades, 100 miljoen aan robuuste polders en tot slot 25 miljoen per jaar aan waterzuiveringen. Deze kosten worden opgebracht door u en 1,2 miljoen andere inwoners van ons beheergebied.

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelastingen:

  • watersysteemheffing voor de kosten van sluizen, gemalen, dijken, etc.;
  • zuiveringsheffing (of verontreinigingsheffing) voor het schoonmaken van afvalwater;
  • wegenheffing als wij in uw gemeente ook het wegbeheer uitvoeren.

Vanaf 7 juli 2014 belt u tegen lokaal tarief voor vragen of opmerkingen over uw aanslag waterschapsbelastingen. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 0900-9 112 112.

Zuiderdijk

Ondernemers

Hier vindt u informatie voor ondernemers over de heffing en invordering van waterschapsbelastingen.

Helmplanters

Vraag en antwoord

Als u nog vragen heeft over uw aanslag waterschapsbelasting, dan vindt u hier wellicht het antwoord.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Naar boven